W Ustroniu przebudowano skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 941 z ul. Kozakowicką i Dominikańską
Projekt przewidywał także budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu.

„Przebudowa skrzyżowania DW 941 w Ustroniu o wartości 13,7 mln zł to nie tylko inwestycja związana z poprawą jakości infrastruktury, ale przede wszystkim z bezpieczeństwem uczestników ruchu. Na tym odcinku dochodziło do wielu groźnych wypadków i budowa sygnalizacji świetlnej oraz elementów poprawiających bezpieczeństwo, na pewno przyczynią się do ograniczenia tych niebezpiecznych zjawisk. Stawiamy na nowoczesne rozwiązania technologiczne, inwestujemy w rozwój dróg w całym regionie, ale to właśnie bezpieczeństwo jest naszym priorytetem” – podkreśla marszałek Jakub Chełstowski.

Umowę na realizację zadania podpisano we wrześniu 2022 roku z firmą Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. Wartość robót budowlanych oszacowano na kwotę ok. 13,7 mln zł brutto. Z uwagi na ukształtowanie terenu, natężenie ruchu oraz prędkości na DW 941, na istniejącym skrzyżowaniu dochodziło do licznych zdarzeń drogowych, w tym do wypadków śmiertelnych.

Inwestycja polegała na przebudowie odcinka drogi wojewódzkiej nr 941, przebudowie odcinka dróg powiatowych (ulice: Kozakowicka i Dominikańska), wykonaniu elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, budowie ciągów pieszych w obszarze skrzyżowania, przebudowie istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych, odwodnieniu (kanalizacja deszczowa i rowy drogowe), przebudowie przepustu pod koroną drogi wojewódzkiej, budowie kanału technologicznego, budowie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg, przebudowie sieci oświetleniowej i kolidujących sieci uzbrojenia terenu.

Warto podkreślić, że wszystkie przebudowywane i budowane drogi wojewódzkie w regionie są dostosowane do maksymalnego nacisku osi 11,5 tony. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach stosuje najnowsze rozwiązania techniczne. Konstrukcja drogi została wykonana z wykorzystaniem najnowszych dostępnych technologii. Warstwy bitumiczne zostały wykonane z asfaltów wysokomodyfikowanych. Przewidywana trwałość dróg przebudowywanych i budowanych przez ZDW w Katowicach wynosi aż 50 lat. Oznacza to, że w tym czasie nie będzie konieczności ich gruntownej przebudowy.

źródło : Woj. Śląskie

About Author