Otwarcie ważnej części budowanej trasy Racibórz-Pszczyna

Wartość inwestycji wyniosła 274,7 mln zł. Ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 przeznaczono 146 mln zł. Z budżetu Województwa Śląskiego przekazano 128,7 mln zł.

Nowa droga o długości 7,74 km została wybudowana na odcinku od DK nr 45 w gminie Rudnik do skrzyżowania z istniejącą DW 935 ul. Rybnicką w Raciborzu. Droga przebiega przez tereny rolne w gminie Rudnik i Racibórz-Miedonia. Obwodnicę poprowadzono równolegle do wałów przeciwpowodziowych Odry. Na dalszym odcinku droga przecina Odrę i jest usytuowana równolegle do wałów kanału Ulga, mija stawy po wyrobiskach byłej cegielni i krzyżuje się z DW 919. Na dalszym odcinku droga poprowadzona jest nad czynną linią kolejową nr 151 relacji Kędzierzyn Koźle-Chałupki i kieruje się w stronę ul. Piaskowej, włączając się w istniejącą DW 935.

W symbolicznym otwarciu trasy uczestniczyli m.in. wicemarszałek województwa Wojciech Kałuża, sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michał Woś oraz starosta raciborski Grzegorz Swoboda.

– To kolejna duża inwestycja drogowa mocno wsparta przez środki z RPO i budżetu województwa. Stanowi odcinek dłuższego układu komunikacyjnego o przebiegu na kierunku wschód-zachód. Jest to układ drogowy, mający początek na węźle z DK1 w Pszczynie i docelowo kończący się w Raciborzu na połączeniu z DK45 w Rudniku. Droga ma stanowić oś komunikacyjną, wewnątrz-regionalną, spajającą miejscowości leżące w jej otoczeniu. Bez wątpienia zdecydowanie poprawi warunki komunikacyjne w regionie, wyprowadzając ruch tranzytowy poza obszary zurbanizowane oraz poprawi warunki bezpieczeństwa uczestników ruchu. Dla przypomnienia, na lata 2018-2024 na inwestycje drogowe województwo będzie w sumie wydatkowało aż 2,5 mld zł. To jeden z priorytetów aktualnej kadencji województwa. Inwestycje drogowe to fundament rozwoju gospodarczego regionu, a taki jest nasz cel – akcentuje wicemarszałek Wojciech Kałuża.

– Wszystkie przebudowywane i budowane drogi wojewódzkie w regionie są dostosowane do maksymalnego nacisku osi 11,5 tony. Stosuje przy tym najnowsze rozwiązania techniczne biorąc pod uwagę tzw. „koszt życia drogi”. To sprawia, że przewidywana trwałość dróg, które budujemy i przebudowujemy wynosi aż 50 lat. Oznacza to, że w tym czasie nie będzie konieczności ich gruntownej modernizacji – dodaje Zbigniew Tabor, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

Rekordowa pod względem ilości oddanych do użytku dróg zrealizowanych przy finansowym wsparciu województwa była szczególnie końcówka ubiegłego. Na początku listopada do użytku oddano przebudowaną Drogę Wojewódzką nr 933 na odcinku od DK 78 w Wodzisławiu Śląskim do ronda przed granicą z Jastrzębiem Zdrój. Dostępne dla kierowców są cztery trasy: DW nr 929 od granicy Rybnika do węzła Świerklany, odcinek DW 933 pomiędzy Pawłowicami i Pszczyną, DW 943 w Lalikach i DW 941 w Wiśle.

Informacja dla mieszkańców Raciborza oraz okolic :

Zamknięcie drogi Racibórz-Rybnik (Brzezie) nastąpi 21.03 o godz. 8:00 na około 2-3 tygodnie. Informuje wykonawca Drog-Budu.

About Author