Konkurs ofert na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu turystyki.

W budżecie prawie 3 mln zł!

Minister Sportu i Turystyki ogłosił otwarty konkurs ofert na dofinansowanie w 2022 roku realizacji zadań z zakresu turystyki. W budżecie zabezpieczono prawie 3 mln zł. Nabór dotyczy zarejestrowanych w Polsce organizacji pozarządowych oraz jednostek w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których działalność w sferze turystyki (w tym m.in. ekoturystyki, agroturystyki, przewodnictwa i pilotażu, rekreacji, wypoczynku, hotelarstwa) lub krajoznawstwa jest jednym z celów lub zadań statutowych i trwa dłużej niż dwa lata. Termin realizacji zadań został przewidziany na okres od 1 marca do 31 grudnia 2022 r.

  • Celem corocznie organizowanego konkursu jest podnoszenie konkurencyjności krajowej branży turystycznej oraz wzmacnianie turystycznego wizerunku Polski. To inicjatywa szczególnie istotna w dobie pandemii COVID-19. Nasze wsparcie kierujemy do organizacji pozarządowych zaangażowanych w budowanie wizerunku Polski i jej poszczególnych regionów jako atrakcyjnych kierunków turystycznych – powiedział Andrzej Gut-Mostowy, sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki.

Minister podkreślił, że atutem takich organizacji są doskonale wykwalifikowane kadry, których działalność opiera się w większości na wolontariacie. – Dzięki nim, realizowane zadania cechuje profesjonalizm i wysoka kreatywność – szczególnie na szczeblu lokalnym, gdzie właściwe ulokowanie wsparcia stanowi szansę rozwoju niszowych produktów czy inicjatyw turystycznych – dodał.

Na co można uzyskać dofinansowania w ramach konkursu?

Renowacja i wytyczanie szlaków turystycznych, rozwój kwalifikacji kadr zawodowych i społecznych dla potrzeb turystyki w zakresie poprawy jakości świadczonych usług oraz innowacyjne rozwiązania w turystyce zwiększające bezpieczeństwo turystów, w tym osób z niepełnosprawnościami i osób starszych – to m.in. projekty, na które można otrzymać dofinansowanie do 75% kosztów ich realizacji.

Termin składania ofert upływa 31 stycznia br.

Więcej informacji o konkursie: https://www.gov.pl/web/sport/

źródło: SRP

About Author