Jednym z czynników zwiększających bezpieczeństwo pieszych na drodze są elementy odblaskowe. Nowelizacja ustawy nakłada na pieszych poruszających się od zmierzchu do świtu poza obszarem zabudowanym obowiązek posiadania takiego elementu.

Rozpoczął się sezon zimowy. Okres ten zachęca do odpoczynku w górach. Pragnąc wypocząć na stokach, trzeba jednak pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Przypominamy najważniejsze z nich.

Raciborscy policjanci szczególnie w okresie przedświątecznym apelują do mieszkańców by podczas zakupu choinki sprawdzili legalność jej pochodzenia. Wiele choinek pochodzi z nielegalnego źródła. Sprawdźmy legalność pochodzenia naszego zielonego drzewka. Nielegalne pozyskiwanie choinek jest karalne.

Od września 2017 roku obowiązuje tzw. "uchwała antysmogowa". Zakazane jest palenie w piecach węglem brunatnym, mułem i flotokocentratami. Wszyscy, którzy nie zastosują się do powyższych ograniczeń muszą się liczyć z sankcjami w postaci grzywny, którą nałożyć może w tym przypadku Policjant, Strażnik Miejski bądź Inspektor Ochrony Środowiska.

Sierżant sztabowy Michał Kowalik na co dzień pracuje w Komisariacie Policji w Krzyżanowicach. W czwartkowe popołudnie będąc już po służbie postanowił umyć swój prywatny samochód. Na myjnię samochodową przyjechał do miejscowości Syrynia, gdzie chwilkę oczekiwał w kolejce, gdyż przed nim myła swój pojazd starsza pani.

Właściciel nieruchomości ma obowiązek usuwania śniegu i lodu z chodnika, który położony jest wzdłuż jego nieruchomości. W przeciwnym razie grozi mu grzywna. Musi odśnieżyć i zlikwidować lód również z bramy i podwórza swojej posesji, a także usunąć sople i zwały śniegu z dachu budynku i zabudowań gospodarczych znajdujących się na jego terenie. Natomiast odgarnięty śnieg musi składować w miejscu, w którym nie powodowałby zakłóceń w ruchu pieszych i samochodów.

Raciborscy policjanci spotkali się ze studentami kierunku filologia z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu. Celem wizyty młodzieży w komendzie były warsztaty w czasie, których została przeprowadzona symulacja procedury przesłuchania świadka lub osoby poszkodowanej w wypadku drogowym z udziałem policjanta oraz biegłego tłumacza języka angielskiego, niemieckiego, czeskiego.

W okresie zimowym policjanci większą uwagę poświęcają kontroli miejsc, w których przebywają osoby zagrożone wychłodzeniem organizmu, takich jak pustostany, klatki schodowe, piwnice, działkowe altanki. Raciborscy dzielnicowi już od kilku tygodni kontrolują miejsca, gdzie najczęściej koczują osoby bezdomne. Dziś także dzielnicowi sprawdzali pustostany i parki. Wszystkie napotkane przez mundurowych osoby pozbawione dachu nad głową były informowane i zachęcane do korzystania z pomocy.

W dniu dzisiejszym policjanci z raciborskiej drogówki przeprowadzają akcję pod kryptonimem „NURD". Celem działań jest uświadomienie wszystkim uczestnikom ruchu drogowego, że skutki ich nieodpowiedzialnych zachowań mają szerokie konsekwencje.

Na mocy porozumienia o współpracy zawartego pomiędzy Komendantem Głównym Policji, Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezesem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ruszyła kampania społeczna „Seniorze, nie daj się oszukać!”.

Raciborscy policjanci z prewencji, po niespełna jednogodzinnych poszukiwaniach, odnaleźli 77-letniego mieszkańca Kuźni Raciborskiej. Zmęczonego, wyziębionego i przemoczonego mężczyznę, znaleźli w kompleksie leśnym w rejonie ulicy Berechowskiej. Senior cały i zdrowy został przekazany pod opiekę swoich bliskich.

Raciborscy Policjanci przypominają, Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jest popularnym sposobem komunikowania się społeczeństwa z Policją. Świadczy o tym blisko 1700 zgłoszeń mieszkańców naszego regionu. To interaktywne narzędzie jest łatwe w obsłudze i skuteczne w przekazywaniu informacji o miejscach, gdzie łamane jest prawo.

Już dziś, we wszystkich krajach europejskich prowadzone będą działania EDWARD, czyli Europejski Dzień Bez Ofiar Śmiertelnych Na Drogach. Ich nadrzędnym celem jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Akcja ta promuje "wizję zero", czyli ZERO ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w tym dniu.

Komenda Powiatowa Policji w Raciborzu prowadzi czynności w sprawie kradzieży do której doszło 27 października 2018 roku na terenie Stacji Paliw BP w Raciborzu przy ul. Reymonta 22. Funkcjonariusze zwracają się o pomoc w ustaleniu tożsamości mężczyzn widocznych na załączonych zdjęciach.

W poniedziałek wieczorem zakończyły się poszukiwania zaginionego 30-latka z Czarkowa. Mężczyzna został znaleziony po godz. 21.00 przez policjantów z komisariatu w Kuźni Raciborskiej. Zziębnięty i zmęczony leżał na ławce jednego z tamtejszych przystanków autobusowych. Policjanci zaopiekowali się nim do czasu przyjazdu pogotowia. Po udzielonej mu pomocy medycznej, cały i zdrowy wrócił do domu.

Wczoraj raciborscy policjanci spotkali się z uczniami klas VII i VIII Szkoły Podstawowej nr 5 w Raciborzu. Tematem pogadanki dla młodzieży było zagadnienie dotyczące środków odurzających i dopalaczy w kontekście odpowiedzialności karnej. Mundurowi omówili zagadnienia związane z odpowiedzialnością karną, a także zagadnienia związane z handlem ludźmi i bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Raciborscy policjanci w związku z ostatnimi przypadkami zagubienia się osób w lesie podczas zbierania grzybów zwracają się z APELEM do wszystkich osób wybierających się na grzybobranie. Pamiętajmy, aby podczas grzybobrania nie stracić czujności i potrafić bezpiecznie zachować się w lesie – tak, aby do domu wrócić nie tylko z pełnym koszem grzybów, ale przede wszystkim cało i zdrowo.

Raciborscy policjanci przypominają. Okres przedświąteczny to czas gorączkowych przygotowań, zakupów oraz wyjazdów. Bądźmy czujni i ostrożni, szczególnie w komunikacji zbiorowej i centrach handlowych, gdzie możemy paść ofiarą kieszonkowców. Również w trakcie robienia zakupów w sklepach internetowych zachowujmy zasadę ograniczonego zaufania – pod bardzo atrakcyjną ofertą może kryć się próba oszustwa. Z kolei planując rodzinny wyjazd pamiętajmy o zabezpieczeniu mieszkania oraz odpowiednim przygotowaniu się do drogi. By uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, wystarczy przestrzegać kilku zasad.

W Raciborzu odbyła się III edycja programu prewencyjnego „Twoje bezpieczeństwo - nasza sprawa. Praca w Holandii”. Spotkania z uczestnikami odbyły się w dwóch miejscach - w sali widowiskowej raciborskiego centrum kultury i sali konferencyjnej Zamku Piastowskiego w Raciborzu. Honorowy patronat nad projektem objął Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. mgr Krzysztof Justyński.

Policjanci z Kuźni Raciborskiej, wspólnie ze strażnikami leśnymi z Nadleśnictwa Rudy Raciborskie, prowadzą działania pod kryptonimem „Choinka". Podczas wspólnych służb mundurowi patrolują lasy i drogi dojazdowe, pod kątem zatrzymywania złodziei choinek i gałęzi drzew iglastych. Każda osoba dopuszczająca się takiej kradzieży, musi liczyć się z karą wysokiej grzywny.

Raciborscy i kuźniańscy policjanci w ramach kampanii „Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny” w ciągu kilku ostatnich dni zawitali do kolejnych przedszkolaków i uczniów w powiecie raciborskim w celu ich edukacji. Pogadanki edukacyjne ukierunkowane są na zwiększanie bezpieczeństwa pieszych.

W związku z nowelizacją przepisów i traktowaniem niezatrzymania się do policyjnej kontroli jako przestępstwo, 29-letni mieszkaniec powiatu raciborskiego musi się liczyć się ze srogimi konsekwencjami ucieczki. Mężczyzna złamał prawo wczoraj w godzinach wieczornych, gdy kierując samochodem Audi nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Dalszy los nieodpowiedzialnego kierowcy leży w rękach sądu.

Wczoraj od wczesnych godzin rannych raciborscy policjanci brali udział w akcji p/k „Pasy”. Działania ukierunkowane były na sprawdzenie przestrzegania przez uczestników ruchu drogowego obowiązku jazdy w pasach bezpieczeństwa. Policjanci również zwracali uwagę na obowiązek przewożenia dzieci w fotelikach ochronnych.

Policjanci z Raciborza w ramach prowadzonych działań ,, Bezpieczne Święta” spotkali się z dziećmi w przedszkolu w Markowicach. Mundurowi uczyli maluchy jak należy postępować w różnych sytuacjach życiowych.

W dniu dzisiejszym raciborscy policjanci z wydziału ruchu drogowego prowadzą działania pod kryptonimem „Kontrola Drogowa – Piesi”. Policjanci zwracają szczególną uwagę na miejsca, w których ruch pieszych jest największy i gdzie najczęściej dochodzi do zdarzeń z ich udziałem.

Raciborska policjantka wspólnie z dzielnicowym z krzyżanowickiego komisariatu przyłączyli się do akcji ,, Gminny dzień bezpieczeństwa”. Inicjatorem spotkania z młodzieżą w Zespole Szkół w Krzanowicach była Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Raciborzu. Policjanci tradycyjnie wyjaśnili, jakie postępowanie może prowadzić do konfliktów z prawem, a także co grozi za łamanie obowiązujących przepisów. Ponadto stróże prawa przedstawili konsekwencje posiadania i zażywania środków psychoaktywnych oraz omówili problem cyberprzestępczości.

Raciborscy policjanci w czwartkowe przedpołudnie w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju w raciborskiej bibliotece po raz dziewiąty uczestniczyli w Konkursie Wiedzy o Ruchu Drogowym. W zmaganiach uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów powiatu raciborskiego.

Przed nami okres zimowy, a co za tym idzie palenie w kominkach, piecach, czy korzystanie z grzewczych urządzeń gazowych. Niestety co roku śmiercionośny czad zbiera swoje tragiczne żniwo. Zróbmy wszystko, aby w tym roku właściwie zabezpieczyć siebie i swoich bliskich przed tym cichym zabójcą.

W najbliższą niedzielę, już po raz szesnasty w Częstochowie odbędą się Jasnogórskie Spotkania Środowiska Policyjnego. Przybędą na nie policjanci, pracownicy policji oraz osoby związane z policją z całego kraju. Swój udział zapowiedzieli I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Andrzej Szymczyk oraz Zastępca Komendanta Głównego nadinsp. Jan Lach. Na uroczystościach nie zabraknie też przedstawicieli służb, organizacji i instytucji współpracujących z policją.

Raciborscy policjanci zwracają się z apelem do mieszkańców Raciborza jak i całego powiatu raciborskiego by zwracali uwagę na osoby bezdomne, samotne, nietrzeźwe. Ostatnie dni przyniosły znaczne spadki temperatury. Taka sytuacja może szczególnie zagrażać życiu i zdrowiu bezdomnych. Każdej zimy wielu z nich umiera z powodu wychłodzenia organizmu. Problem ten dotyka również osób samotnych, czy w podeszłym wieku. Zagrożenie takie dotyczą także osób będących pod wpływem alkoholu. Policja apeluje, by nikt z nas nie był obojętny na potrzeby drugiego człowieka.

Wczoraj zakończyły się wojewódzkie eliminacje do X Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Dzielnicowych „Dzielnicowy Roku”. Po zaciętej rywalizacji pierwsze miejsce zajął asp. Radosław Rolka z Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu. Za niespełna miesiąc on, wraz ze zdobywcą drugiej lokaty - asp. szt. Markiem Drapaczem z Komendy Miejskiej Policji w Siemianowicach Śląskich, będą reprezentowali nasz garnizon w ogólnopolskim finale zawodów o tytuł dzielnicowego roku.

Zbliżają się święta, a po nich koniec roku kalendarzowego. Apelujemy do osób korzystających z ofert zamieszczanych w internecie o ostrożność, aby nie padły ofiarą oszustw metodą na tzw. „wirtualne pensjonaty”. Często w tym okresie pojawiają się bardzo atrakcyjne oferty świątecznego wypoczynku. Zwracamy uwagę na oszustów, którzy za pośrednictwem portali "wynajmują" domki na zabawę sylwestrową, pobierają zaliczkę, po czym kontakt z nimi się urywa, a pieniądze nie zostają zwrócone.

W czwartek 21 września br. we wszystkich krajach europejskich prowadzone były działania EDWARD, czyli Europejski Dzień Bez Ofiar Śmiertelnych Na Drogach. Ich nadrzędnym celem jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Akcja ta promuje „wizję zero”, czyli ZERO ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w tym dniu. Policjanci z raciborskiej drogówki włączyli także się w akcję, by w czasie kontroli apelować do kierujących o ostrożną, zgodną z przepisami jazdę.

Centrum Rozwoju Lokalnego z Zawiercia we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach organizuje na terenie województwa śląskiego akcję edukacyjną dla najmłodszych „Ze Sznupkiem bezpieczni w drodze”, podejmującą tematykę bezpieczeństwa na drodze.

Pogoda

Partly Cloudy

-4°C

Śląsk

Partly Cloudy

Humidity: 87%

Wind: 30.58 km/h

  • 03 Jan 2019

    Snow -1°C -3°C

  • 04 Jan 2019

    Mostly Cloudy 0°C -3°C

Pomoc dla Marcinka

Kalendarz wydarzeń

<< Czerwiec 2019 >> 
 Pn  Wt  Śr  Cz  Pt  So  N 
       1  2
  3  4  5  6  7  8  9
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Śląski Bazar

Logowanie

Reklama